Minor

Minor

Minor képzések

A minorokat elsődlegesen az ELTE BTK hallgatói részére hirdetjük meg, az előírt bemeneti követelmények figyelembevételével. A fennmaradó oktatói kapacitás függvényében, intézményi döntés alapján nyílik lehetőség az ELTE társkarainak hallgatói számára. Más intézmények vendéghallgatói számára a minorok felvétele a szakgazda hozzájárulásával lehetséges.
A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel, németes minor esetében megfelelő nyelvi előképzettség.

Az intézetben több minorképzés folyik:

Néderlandisztika minor

Skandinavisztika minor

Német minor-felelős: Simonné Dr. Horváth Katalin (R5 épület 202. szoba, tel.: 411-6500 / 4349 mellék, horvath.katalin@btk.elte.hu)

Német diszciplináris és tanári minor (4-6 félév)

Nem germanisztika szakosok számára teljesíthető az 1. félévtől, a minor szakot az első félév végén egy szűrővizsga letételét követően lehet a nyári vizsgaidőszakban lehet véglegesíteni.

A német diszciplináris minor szak iránt érdeklődő hallgatók figyelmébe ajánljuk a következőket: 

A minorképzés során nyelvi, kulturális, nyelvészeti és irodalmi ismereteket sajátíthatanak el.

Bárkinek módjában áll jelentkezni az őszi szemeszter elején, aki úgy ítéli meg, hogy a szak elkezdéséhez megfelelő középszintű nyelvismerettel (minimum B.1.3 – B.2.1) rendelkezik. 

A szakba való előzetes belépést az első félévben nem kötjük semmilyen nyelvvizsgához, mivel azok gyakorlati értéke tapasztalataink szerint igen különböző lehet. A „szűrőt” az az alkalmassági vizsga  fogja jelenteni, amelyre az első félév végén kerül sor kötelező jelleggel. 

A hallgatók tehát egy irányított, de sok egyéni aktivitást igénylő nyelvi felzárkózási lehetőséget kapnak az első félévben, amelynek sikeres lezárását a két kötelező nyelvgyakorlati tanegység elvégzése, majd az eredményes alkalmassági vizsga (Eignungsprüfung = EP) jelenti. 

A német minor szakot tehát egy "előkészítő félévet" követő alkalmassági vizsga (Eignungsprüfung = EP) után lehet hivatalossá tenni, azaz hivatalosan is felvenni. 

Első lépésként az a teendő, hogy érdeklődés esetén felvegyék azt a két tárgyat, amelyek teljesítése nélkül nem tudnak az EP-re jelentkezni. Ezek a következők: 

BBM-NEM11-111 
Szóbeli kommunikáció 

BBM-NEM11-121 
Lexikai és grammatikai kompetencia 1. 

(Figyeljenek a tárgy kódjában a harmadik M [minor] betűre!) 

Az órákon a további információkat meg fogják kapni. Az egyéni tempótól függ, hány félévre lesz majd szükségük. (A képzést 6 félévre terveztük, de elvileg 4 félév alatt is elvégezhető – optimális esetben.) 

Az alábbiakban feltüntetett képzési terv tartalmazza az elvégzendő 50 kredit értékű tanegységlistát, feltüntetve a tárgyfelvételre javasolt félévet és az előfeltételek rendszerét. Kérjük, tartsák szem előtt, hogy az oktatói kapacitások nem teszik lehetővé, hogy minden tárgyat minden félévben meghirdessünk, hanem vagy az őszi, vagy a tavaszi szemeszterben tudják az adott kurzust elvégezni, és legközelebb egy év múlva.

A német minor szakos hallgatók a kötelezően választható 9 kredites rendszerben a BBN-NEM 300-, 400-, 500- kezdetű tanegységekből, ill. a germanisztikán meghirdetett 50 kredites specializációkból válogathatják össze az említett 9 kreditet. Az ezekre a tárgyakra a főszakosoknak előírt előfeltételek a minor szakos hallgatókra nem vonatkoznak, ezek alól a minorfelelős írásbeli igazolásával felmentést kapnak.


Német nyelv és kultúra a gyakorlatban minor (4-6 félév)

Nem germanisztika szakosok számára teljesíthető az 1. félévtől, a minor szakot a nyári vizsgaidőszakban lehet véglegesíteni.

A német nyelv és kultúra a gyakorlatban minor szak iránt érdeklődő hallgatók figyelmébe ajánljuk a következőket: 

A minorképzés célja elsősorban a nyelvfejlesztés, ahogy az a tanegységlistából is látható.

Bárkinek módjában áll jelentkezni az őszi szemeszter elején, aki úgy ítéli meg, hogy a szak elkezdéséhez megfelelő középszintű nyelvismerettel (minimum B.1) rendelkezik. 

A szakba való előzetes belépést nem kötjük semmilyen nyelvvizsgához, mivel azok gyakorlati értéke tapasztalataink szerint igen különböző lehet. Mivel a képzés célja a folyamatos nyelvfejlesztés, a hallgatóknak nem kell alkalmassági vizsgát teljesíteniük.


Első lépésként az a teendő, hogy érdeklődés esetén az őszi szemeszterben felvegyék a

 

BBN-NKG-101

Nyelvfejlesztés 1. tárgyat.

A tanegységlistán szereplő többi tárgyat a hátralévő félévekben a hallgatók egyéni kapacitásuk ill. a kurzusok meghirdetésének függvényében vehetik fel. Kérjük, tartsák szem előtt, hogy az oktatói kapacitások nem teszik lehetővé, hogy minden tárgyat minden félévben meghirdessünk, hanem vagy az őszi, vagy a tavaszi szemeszterben tudják az adott kurzust elvégezni, és legközelebb egy év múlva.