Kiválóságaink

kiválóságaink

NÉV

DÍJ

ÉV

Dr. Nagy Rita Ágnes, egyet. adjunktus

ELTE Inklúziós díj 2023

Prof. dr. Brdarné Szabó Rita

Az ELTE BTK Pro Facultate Philosophiae-díja 2023
Prof. Dr. Wilhelm Kühlmann (Heidelberg) ELTE tiszteletbeli doktora és professzora 2023

Prof. Dr. K. Lengyel Zsolt (Regensburg)

az ELTE címzetes egyetemi tanári címe 2023
Dr. Perge Gabriella

Jacob-und Wilhelm-Grimm-Förderpreis

2022

Prof. Dr. Knipf Erzsébet

Mária Terézia Emlékérem díj 2022

Dr. Perge Gabriella

Gragger Róbert-díj 2022

Dr. habil. Rada Roberta

Ürményi József díj

2021

Prof. Dr. Tarnói László

Tarnai Andor díj

2021

Dr. habil. Balogh F. András

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata

2021

Ábrahám Gyöngyike

Trefort Ágoston Emléklap

2021

Selmeczi Tamás

Trefort Ágoston Emléklap

2020

Prof. Dr. Knipf Erzsébet

Magyar Érdemrend Tisztikereszt Polgári tagozat

Jacob és Wilhelm Grimm díj

Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum

2018

2013

2010

Prof. Dr. Orosz Magdolna

Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme

2011

Prof. Dr. Mádl Antal

Jacob és Wilhelm Grimm díj

Humboldt-díj (Németország)

Goethe-aranyérem

Osztrák Becsületrend

Az Osztrák Köztársaság Nagyezüstje

A Munka Érdemrend ezüst fokozata

Bánd község díszpolgára

ELTE Emlékérem

 

1994

 

 

 

 

2008

2010

Prof. Dr. Manherz Károly

Pilisvörösvár Város Díszpolgára

ELTE Pro Facultate Philosophiae

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje,

A Kisebbségekért díj

Herder-díj

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozata)

Pro Urbe Budapest díj

Pilisvörösvárért emlékérem

Az NSZK Érdemrendjének Nagykeresztje

Osztrák Nagybecsületrend a Tudományért és Művészetért I. osztály

Baden-Württemberg kulturális díja

2018

2011

2010

2004

2003

2002

2002

2002

1995

1990

1984

Prof. Dr. Knapp Ilona

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat

2014

Dr.habil. Erb Mária

Magyarországi Németségért Arany Dísztű

Nemzetiségekért díj

2012

2020

Oláh Ágnes

Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata

2010

Prof. Dr. Gera Judit

Orániai Nassau Lovagrend

Martinus Nijhoff-dí

1999

2001

Prof. Dr. Hessky Regina

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett

2008