Kutatás különböző területeken

Kutatás különböző területeken

Irodalomtudomány

 • irodalomelmélet, irodalom és média
 • kultúra- és irodalomelméletek
 • összehasonlító irodalomtudomány
 • német nyelvű irodalmak a közép-európai térségben a XIX. és XX. században
 • irodalmi kapcsolatok
 • kulturális transzfer
 • a skandináv irodalom recepciója Magyarországon

Nyelvtudomány

 • grammatikológia (mondatmodalitás, összehasonlító valenciavizsgálat)
 • lexikológia és lexikográfia
 • dialektológia és szociolingvisztika (nyelvváltozatok, attitűdök, nyelvszigetek kutatása)
 • kontaktnyelvészet (német mint nemzetiségi nyelv)
 • pragmatika (metafora- és metonímiaelmélet, nyelvhasználat-kutatás)
 • szöveg és stilisztika
 • skandináv nyelvtörténet, fonológia

Nyelvoktatás és szakdidaktika

 • alkalmazott nyelvészet
 • tanítási folyamat kutatása
 • tankönyvelemzés
 • szövegek a nyelvoktatásban

Műhelyek:

Skandinavisztika:

 • Skandináv nyelvtörténeti műhely (Ács Péter)
 • Svéd lexikográfia (Mádl Péter)
 • Norvég lexikográfia (Vaskó Ildikó)
 • Skandináv krimi (Domsa Zsófia)
 • Norvég szépirodalmi fordítóműhely (Vaskó Ildikó, Domsa Zsófia)
 • Korai skandináv irodalmi fordítások Magyarországon 1780-1920 (Annus Ildikó)