A Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesületének szakmai konferenciája

2023.11.30.
A Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesületének szakmai konferenciája

2023. november 18-án került sor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesületének (UDV) őszi szakmai konferenciájára „Entdeckendes Lernen im Fremdsprachenunterricht” címmel. A konferencia az Egyesület elnökének, Feld-Knapp Ilonának köszöntőjével vette kezdetét. A megnyitó keretében továbbá a német nyelvű országok és kultúrintézetek képviselői köszöntötték a résztvevőket. Ezt követően plenáris előadást tartott HS-Prof. Univ.-Doz. Mag. Dr. Klaus-Börge Boeckmann, a Pädagogische Hochschule Steiermark professzora. „Authentizität und entdeckendes Lernen im (Fremd-)Sprachenunterricht” című előadásában az autentikus szövegek idegennyelv-oktatásban betöltött szerepének fontosságával és a felfedező tanulás elvével foglalkozott. Boeckmann professzor előadásához kapcsolódva „Sprachentwicklung. Überlegungen zum Sprachenlernen und Spracherwerb in der neuen Lehr- und Lernkultur” című előadásában Perge Gabriella, az ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszék oktatója a nyelvtanulás és a nyelvelsajátítás kérdéseit vette górcső alá az új tanítási és tanulási kultúrában. A szakmai program további részét képezték a délutáni workshopok, melyek a konferencia témájának egy-egy aspektusát helyezték fókuszba és tették lehetővé a tapasztalatcserét a résztvevő kollégák között. A budapesti Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium némettanárnője, Horváth Boglárka „Goosechase: Treasure hunt im DaF-Unterricht” című workshopjában az érdeklődők olyan játékokat ismerhettek meg, amelyek a felfedező tanulás elvén alapszanak. Kleiber-Kórósi Krisztina, a budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium képviselőjeként „Kopfhörer auf und ab in die Deutschstunde!” című workshopjában a popzene idegennyelv-oktatásban betöltött szerepét és lehetőségeit járta körül. Az Egyesület szakmai konferenciájával hagyományaihoz híven ezúttal is a magyarországi gyakorló és leendő némettanárok szakmai továbbképzéséhez és szakmai önértelmezésük fejlődéséhez kívánt hozzájárulni.